Retor a l'inici Exposicó anar a Repressió Exili Enllaços
Camp de concentració de Sant Cebrià
 

Data d’obertura: 9 de febrer de 1939
Ubicat a: La platja de l’Aigual de Sant Cebrià del Rosselló, a la regió del Llenguadoc - Rosselló (França).
Descripció: “El camp era en una gran platja nua, envoltada de reixes de filferro (excepte per la part del mar), sense cap mena de construccions ni serveis i amb l’agreujant que, en un dels extrems del camp, s’hi estenien uns aiguamolls que empitjoraven, si encara era possible, les condicions de salubritat del camp.”
Informació: El camp de Sant Cebrià va acollir 150.000 persons i si, al principi, havia estat pensat com a camp de classificació, l’arribada massiva de refugiats va fer que també es transformés en camp d’internament.

 
pixel

TARGARINS INGRESSATS AL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE
Sant Cebrià

Castellà Formiguera, Josep
Escribà Miralles, Josep
Eroles, Josep
Marsinyach Sunyé, Esteve
Minguell Porta, Josep
Orobitg Carné, Norbert
Piera Llobera, Sebastià
Pont Llobera, Pepet
Segarra, Manuel
Solé Font, Simó

 

 

Dades extretes de “Els camps de refugiats. La Guerra Civil: balanç final” D’Argelers a el Barcarès. David Tormo. Edicions 62. 2006.